Hariduselus on põhiprobleemideks tüdrukute ja poiste traditsioonilised haridusvalikud, mis kinnistavad nn tüdrukute ja poste erialasid ning loovad soodsa pinnase tööturu sooliseks segregatsiooniks
  • Poiste valikud, millist eriala minna õppima pärast põhikooli lõpetamist, erinevad oluliselt tüdrukute haridusvalikutest.
  • Noormeeste seas on populaarsem pärast põhikooli lõppu kutseõppesse astuda.
  • Neiud valivad kutseõppe pigem pärast keskhariduse omandamist.
  • Noormeeste eelistused kutsehariduses on ehitus, sõidukite parandus ja hooldus, elektroonika ning automaatika, mehaanika ja metallitöö ning kokandus.
  • Tüdrukud eelistasid kutsehariduses pakutavatest erialadest kokandust ja majutusteenindust, hulgi- ja jaekaubandust, toiduainetöötlust ja -tootmist, kodumajutust ning samuti ehitust.
  • Kõrghariduses on tüdrukute osakaal suurem, ca 60% üliõpilastest on naised.
  • Kõrgharidusmaastikul tehakse samuti valikuid, mis peegeldavad soolist tasakaalustamatust ja segregatsiooni.
  • 2011./2012. aastal oli hariduse õppevaldkonnas 90%, humanitaar- ja kunstivaldkonnas 73%, tervise ja heaolu õppevaldkonnas 87% kõigist üliõpilastest naissoost.
  • Tüdrukuid napib tehniliste ja täppisteadustega seotud õppesuundadel.
triangle